O Nas

Centrum Fizjoterapii DOMED działa od stycznia 2011 roku. Doświadczony zespół, lekarzy, specjalistów i fizjoterapeutów zapewni Państwu najlepszą opiekę oraz skuteczną rehabilitację. Nasi terapeuci ciągle się rozwijają uczestnicząc w specjalistycznych kursach, poznając nowe metody fizjoterapeutyczne. Każdy pacjent jest u nas traktowany indywidualnie. Specjalnie dobrany program zabiegów umożliwia kompleksowe leczenie. Świadczymy usługi w zakresie rehabilitacji domowej w ramach kontraktu z NFZ w Częstochowie oraz Bytomiu.

Rehabilitacja domowa

Świadczenia rehabilitacji domowej obejmują: indywidualną pracę fizjoterapeuty z pacjentem (kinezyterapię), masaż oraz zabiegi z zakresu elektroterapii, laseroterapii oraz ultradźwięków.

W ramach rehabilitacji w warunkach domowych prowadzona jest również edukacja zdrowotna pacjenta i jego opiekunów, obejmująca naukę wykonywania ćwiczeń oraz ogólnej poprawy jakości życia w chorobie.

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanych:

 • Ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego,
 • Ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina* – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia),
 • Uszkodzenia rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia,
 • Chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów,
 • Chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu (do 6 miesięcy po operacji),
 • Urazami kończyn dolnych (do 6 miesięcy po urazie),
 • Osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym.

*Bardzo ciężki stopień inwalidztwa. Pacjent całkowicie zależny od otoczenia. Konieczna stała pomoc osoby drugiej.

Skierowanie

Skierowanie na rehabilitację domową wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

 • lekarz POZ,
 • lekarz Poradni Rehabilitacyjnej,
 • lekarz Poradni Reumatologicznej,
 • lekarz Poradni Urazowo-Ortopedycznej,
 • lekarz Poradni Neurologicznej.

Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać jasną adnotację, iż rehabilitacja ma odbyć się w domu pacjenta w tytule należy napisać: skierowanie na fizjoterapię domową, skierowanie na rehabilitację w domu pacjenta itp. oraz:

 • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ,
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • rozpoznanie w języku polskim,
 • kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10,
 • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację,
 • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji,
 • liczbę zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu,
 • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

Rejestracja

Rejestracja odbywa się:

 • osobiście,
 • pocztą,
 • telefonicznie,
 • email/fax,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • poprzez E-Rejestrację.

Podczas rejestracji pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących oraz poinformowany o przybliżonym terminie wizyty lekarza oraz rozpoczęciu cyklu rehabilitacji. Należy pamiętać, że jeżeli rejestracja odbyła się w inny sposób niż osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej w ciągu 14 dni trzeba dostarczyć oryginał skierowania.

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta zostały określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.). Od dnia 01.07.2010 r. w strukturach Oddziałów Wojewódzkich NFZ nie funkcjonuje Rzecznik Praw Pacjenta. Prezes Rady Ministrów powołał niezależny organ – Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 46; infolinia dla pacjentów: 800-190-590.

Dane kontaktowe

Częstochowa

 • Centrum fizjoterapii Domed Al. Najświętszej Maryi Panny 15
  42-202 Częstochowa
 • 883 778 828 lub 533 778 828
 • (34) 389 80 07
 • cf.domed@gmail.com
 • Godziny rejestracji telefonicznej:

  Poniedziałek:

  Wtorek:

  Środa:

  Czwartek:

  Piątek:

  09:00 – 14:00

  09:00 – 14:00

  09:00 – 14:00

  09:00 – 14:00

  09:00 – 14:00

Bytom

 • Centrum fizjoterapii Domed Ul. Strzelców Bytomskich 87B
  41-914 Bytom
 • 883 778 828 lub 533 778 828
 • (32) 782 16 50
 • cf.domed@gmail.com
 • Godziny rejestracji telefonicznej:

  Poniedziałek:

  Wtorek:

  Środa:

  Czwartek:

  Piątek:

  09:00 – 14:00

  09:00 – 14:00

  09:00 – 14:00

  09:00 – 14:00

  09:00 – 14:00

Formularz kontaktowy