E-Rejestracja w Centrum Fizjoterapii Domed

Informacje ogólne:

  1. W celu E-Rejestracji do rehabilitacji domowej należy wybrać miasto oraz dogodny dla Państwa termin.
  2. Po wybraniu miejsca świadczenia (Częstochowa lub Bytom) należy wybrać termin, a następnie podać prawidłowy adres e-mail, kod zabezpieczający i kliknąć Rejestruj.
  3. Na podany adres e-mail zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie oraz informacje dotyczące dalszego postępowania.
  4. W ciągu 14 dni od dokonania e-Rejestracji należy dostarczyć oryginał skierowania.
  5. Pacjenci kierowani do placówki w trybie pilnym lub posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności po weryfikacji skierowania zostaną drogą elektroniczną poinformowani o terminie świadczenia.
  6. Centrum Fizjoterapii DOMED Dawid Poziomski zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych przez Pacjenta w sposób zgodny z wymogami prawa oraz wewnętrzną polityką bezpieczeństwa.
  7. Centrum Fizjoterapii DOMED Dawid Poziomski nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do portalu E-Rejestracji z przyczyn od niego niezależnych oraz zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do portalu w celu jego aktualizacji.

Kalendarz


Proszę wpisać kod widoczny na obrazku
security code
wystarczą małe litery:

Rejestruj